Skip to content

Werkvormen en behandelwijzen

In mijn werk gebruik ik verschillende werkvormen en behandelwijzen. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal wat opgeslagen is in het lichaam. Aanraking en beweging helpen je om dit verhaal te leren kennen.

De verschillende disciplines die ik gebruik, vullen elkaar op een unieke manier aan:

  • Rebalancing helpt je om zonder oordeel kijken, met compassie vanuit je hart. Werkelijk jezelf onder ogen komen en zo je pijn en angsten durven te voelen, waardoor je deze kunt loslaten.
  • Vanuit Somatic Experiencing leer je om met het trauma gevoel en sensaties te werken, waarbij het trauma niet steeds opnieuw verteld en daarmee herbeleefd hoeft te worden.
  • Het Trager mantra “Hoe kan het vrijer, gemakkelijker en zachter” heeft een diep effect dat je kan helpen om dagelijkse spanning los te laten en meer levenslust te ervaren.

Er wordt gewerkt met verschillende vormen van aanraken. Aanraken brengt je van denken naar voelen. Voelen brengt je weer dichter bij zijn.

Sensaties zijn de taal van het lichaam, het ervaren van de lichaamssensaties wordt gebruikt als ingang voor het verwerken en helen van trauma.

Trager werkt met zachte, ritmische bewegingen en aandachtige aanraking. Het geeft je het weldadige gevoel thuis te zijn in je lichaam.