Skip to content

Praktische informatie

Ik vind het belangrijk om in rust en met alle aandacht te kunnen werken. Tijdens de eerste sessie beginnen we met de intake, waarin ik je vraag wat je klachten, verlangens en behoeften zijn, naast achtergrondinformatie die nodig is voor de behandeling. In de tweede helft gaan we aan het werk, zodat je kunt ervaren hoe dit voor je is. Aan het eind van deze sessie kijken we of ik iets voor je kan betekenen in een vervolgtraject.

Het is gewoonlijk zinvol om meerdere keren af te spreken. In het begin is het meestal fijn om één keer in de drie weken te komen. Later in het traject wordt de tussenliggende periode vaak langer. Als cliënt bepaal je zelf elke keer of je een vervolgsessie wilt.
 
 
 
De duur van een sessie is standaard 1½ uur. De vergoeding daarvoor is € 95,- (per 1 november 2023). Indien gewenst, dan kan een sessie ingekort worden naar één uur (€ 65).
 

Vanwege mijn lidmaatschap van de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT) vergoedt een groot aantal aanvullende zorgverzekeringen een deel van mijn behandelingen, zie overzicht vergoedingen. Er is geen verwijsbrief nodig.

De behandeling wordt omschreven als ‘Prestatiecode 24513 – Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie’ conform de afspraken met de beroepsvereniging LVNT en verzekeringsmaatschappijen.

Na afloop van de sessie word de factuur je deze per e-mail toegestuurd met het verzoek het bedrag binnen 14 dagen over te maken naar het vermelde IBAN-nummer. Bovenstaande tarieven gelden voor particulieren en zijn BTW vrij.

Mocht de hoogte van het tarief gezien je inkomen een probleem zijn, dan is altijd overleg hierover mogelijk. Naast een redelijke vergoeding, is het voor mij ook belangrijk dat mensen die het financieel minder hebben ook professioneel geholpen kunnen worden.

Voor zakelijke opdrachtgevers gelden andere tarieven.

Andersoortige behandelingen zijn mogelijk, zoals bijvoorbeeld coaching. Deze krijgen een andere omschrijving en zijn BTW vrijgesteld i.v.m. KOR of artikel 25 wet OB. Dit wordt in de intake afgestemd.

Een afspraak verzetten of annuleren is kosteloos tot 48 uur (= 2 werkdagen)  voor de afgesproken tijd. Daarna wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

Praktisch
Praktisch2
Niet iedereen verkeert in de positie een persoonlijk therapie- of coachingtraject zelf te kunnen betalen. In bepaalde gevallen is het mogelijk toch financiële middelen te vinden:

  • Zelfstandigen kunnen dit als bedrijfskosten opvoeren (coaching).
  • Werkgevers zijn soms bereid een deel van een behandeling te betalen, als die het functioneren van hun medewerker ten goede komt.
  • Persoonlijke begeleiding kan desgewenst ook plaatsvinden in het kader van een re-integratietraject (IRO).
Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en bekend bij de volgende opleidingen:

Indien u klachten heeft t.a.v. de behandeling, vraag ik u deze allereerst met mij te bespreken. Rebalancing Nederland heeft een vertrouwenspersoon voor wanneer je je als cliënt door het handelen of nalaten ervan benadeeld voelt of anderszins ernstige kritiek hebt op de beroepsuitoefening. Tevens is het mogelijk om een geschil in te brengen bij de LVNT/SCAG. Zie klachtenreglement LVNT (pdf, zie downloads) en cliëntfolder SCAG (pdf, zie downloads).

Dat geeft je de zekerheid dat mijn praktijk aan hoge kwaliteitsnormen voldoet en alle informatie tijdens de behandeling vertrouwelijk wordt behandeld.
Logo-LVNT-definitief-e1579168312748
logo-scag-e1575579802273
logo-rbcz-e1575579833178

De praktijk is geregistreerd in het AGB-register (www.agbcode.nl):

  • AGB-code praktijk: 90-063223
  • AGB-code zorgverlener: 90-103885

Mijn praktijk is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl): 32152880

Minderjarige kinderen
Voor behandeling van minderjarigen geldt dat toestemming van de beide ouders noodzakelijk kan zijn, zie link.

Privacyverklaring
Ik bewaar je e-mailadres en telefoonnummer om je te kunnen informeren en bereiken. Daarnaast ben ik wettelijk verplicht om een dossier aan te leggen en te bewaren. Je dossier bevat verslaglegging van het verloop van de sessies, het intake- en evaluatieformulier. Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen en zal zorgvuldig omgaan met je persoonlijke gegevens.

Medicatie
Voorgeschreven medicatie mag u nooit zonder overleg met uw huisarts en/of specialist veranderen of geheel achterwege laten. Medicijnen zijn soms gewoon nodig. Het is van belang dat u uw huisarts en/of specialist laat weten dat u ook onder behandeling bent van een Rebalancer. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, gaarne altijd contact opnemen met uw huisarts en/of specialist. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid.

Na de behandeling
Een behandeling kan meerdere dagen doorwerken. Na een behandeling kunt u zich misschien moe voelen en/of klachten kunnen tijdelijk verergeren. Ook kunt u lichamelijke reacties krijgen in de vorm van verandering in slijmproductie, ontlasting of urine of in de vorm van boeren, winden of gapen. Het kan tevens voorkomen dat u emotioneler wordt. Ook is het mogelijk dat u ook het gevoel heeft de hele wereld aan te kunnen. We adviseren in dat geval uw energie te verdelen over een aantal dagen.

Ongeneeslijk ziek
Een therapeut is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen. Wij kunnen wel alles in het werk stellen om het lijden te verlichten.

Huisarts en specialist
Ik stel het op prijs wanneer u uw huisarts op de hoogte stelt van de behandeling, omdat samenwerking waardevol kan zijn. Wanneer u dit om enige reden niet wenselijk acht, staat dit de behandeling niet in de weg. Als u tevens bij een specialist onder behandeling bent, blijf dan tijdens de behandeling onder zijn/haar controle.